O nama

Odvjetnički ured Matijević bavi se zaštitom prava intelektualnog vlasništva i srodnih prava. Aktivnosti ureda zasnivaju se na potrebama poduzetnika koji prate rastuću važnost i ulogu koje intelektualno vlasništvo ima u modernoj ekonomiji. Iskustvo stečeno putem zastupanja partnera i osnivača trgovačkih društava, malih i srednjih poduzeća, te multinacionalnih korporacija omogućava nam da pružimo jasan, precizan i proaktivan savjet našim domaćim i inozemnim klijentima.

Pružamo i gradimo optimizirana i individualna rješenja, uvijek imajući u vidu ekonomske i pravne interese naših klijenata. Pri pružanju usluga nastojimo ispuniti očekivanja o pružanju izvrsne usluge pritom zadržavajući pragmatičan pristup sa fokusom na postizanje cilja.

Međunarodno prisustvo

Ured zastupa stranke na nacionalnom i na nivou Europske Unije. Naša usluga obuhvaća zastupanje pred nacionalnim Zavodom za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, svim nacionalnim sudovima, Europskim uredom za zaštitu intelektualnog vlasništva (EUIPO, Alicante, Španjolska), Europskim uredom za patente (EPO, München, Njemačka), Svjetskim uredom za intelektualno vlasništvo (WIPO, Ženeva, Švicarska), te pred Europskim sudom pravde (ECJ, Luxembourg). Znanje koje posjedujemo, te stečeno iskustvo omogućava nam da u realnom vremenu pratimo legislativne promjene, te da uskladimo svoje usluge s njima, s ciljem pružanja izvrsne usluge.

Putem naše profesionalne mreže koju smo gradili tijekom više desetljeća, u mogućnosti smo asistirati našim klijentima pri zaštiti njihovih prava u zemljama regije, te u većini zemalja potpisnica osnovnih međunarodnih ugovora o zaštiti intelektualnog vlasništva.