O nama

Odvjetnički ured Matijević bavi se zaštitom prava intelektualnog vlasništva i srodnih prava. Aktivnosti ureda zasnivaju se na potrebama poduzetnika koji prate rastuću važnost i ulogu koje intelektualno vlasništvo ima u modernoj ekonomiji. Iskustvo stečeno putem zastupanja partnera i osnivača trgovačkih društava, malih i srednjih poduzeća, te multinacionalnih korporacija omogućava nam da pružimo jasan, precizan i proaktivan savjet našim domaćim i inozemnim klijetnima.

Pročitaj više
Matijević

Međunarodno prisustvo

Ured zastupa stranke na nacionalnom i na nivou Europske Unije. Naša usluga obuhvaća zastupanje pred nacionalnim Zavodom za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, svim nacionalnim sudovima, Europskim uredom za zaštitu intelektualnog vlasništva (EUIPO, Alicante, Španjolska), Europskim uredom za patente (EPO, München, Njemačka), Svjetskim uredom za intelektualno vlasništvo (WIPO, Ženeva, Švicarska), te pred Europskim sudom pravde (ECJ, Luxembourg).

Pročitaj više

Usluge

Pravo žiga

Žig je osnovno i nezamjenjivo sredstvo uspješnog marketinga proizvoda i usluga. Zaštita žiga često je i ključni element zaštite poslovanja trgovačkih društava i pojedinaca. Naše usluge u pravu žiga uključuju i sljedeće: Savjetovanje oko odabira žiga koji se želi štititi Procjena podobnosti žiga za registraciju Pretraga istovjetnih ili sličnih žigova Sastavljanje popisa proizvoda i usluga […]
Pročitaj više

Industrijski dizajn

Pravom na industrijski dizajn štiti se vanjski izgled proizvoda ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih kontura, boja, oblika, teksture ili ornamentacije, ukoliko je ovaj vanjski izgled nov i razlikovan. Pored prava na žig, pravo na industrijski dizajn ima važnu ulogu u uspješnom plasmanu proizvoda na tržite, te marketingu. Naše usluge u pravu na industrijski […]
Pročitaj više

Autorska i srodna prava

Autorska prava štite intelektualne kreacije kao što su primjerice muzička, književna, filmska i scenska djela, arhitektonska, slikarska i fotografska djela, računalni programi, te online aplikacije. Raširenom uporabom Interneta, i kontinuiranim razvojem Interneta autorska prava rapidno stječu sve veću tržišnu važnost i ulogu. Naše usluge u području autorskog prava uključuju i sljedeće: Procjena mogućnosti autorske zaštite […]
Pročitaj više

Patenti

Patent je svaki izum koji je nov, koji ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti. Patenti definiraju današnje visokotehnološko društvo, te su osnova razvoja i investiranja u znanost i tehnologiju. Naše usluge u području patentnog prava uključuju i sljedeće: Pretrage stanja tehnike Sastavljanje patentnih prijava Vođenje postupaka za priznanje patenta pred Državnim zavodom […]
Pročitaj više

Zaštita tržišnog natjecanja

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja štiti aktere u trgovini od nepoštene tržišne prakse u sferi trgovačkih aktivnosti. Naše usluge u području zaštite tržišnog natjecanja uključuju i sljedeće: Analiza promotivnih i marketinških aktivnosti i njihove usklađenosti sa Zakonom o tržišnom natjecanju i zakona u području intelektualnog vlasništva Pravno savjetovanje Pravno zastupanje pred svim nacionalnim sudovima Savjetovanje […]
Pročitaj više

IT

Pravo informacijskih tehnologija označava pravne aspekte razvoja, korištenja i prenošenja tehnologije. Naše usluge u ovom području prava uključuju i sljedeće: Zaštita Internet domena Zastupanje u postupcima mirnog rješenja spora i zastupanje pred arbitražnim sudom za sporove u vezi domena Savjetovanja u vezi ugovornih prava na informacijskim tehnologijama Sastavljanje IT ugovora
Pročitaj više

Carinske mjere

Aktiviranje i praćenje mjera usmjerenih na zaustavljanje protoka roba kojima se krše prava na žig i piratizacija proizvoda. Carinske mjere provode se na nacionalnoj ili na razini EU-a uz stalnu komunikaciju s nadležnim carinskim tijelima. Zaštita neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (Poslovna Tajna) Informacije koje su čuvane kao tajne, koje su nepoznate ili neočite trećim […]
Pročitaj više

Arbitraža / Mirenje

Arbitraža i mirenje su načini alternativnog rješavanja pravnih sporova. Arbitraža je izvan sudsko rješavanje sporova, u kojem stranke spora iznose svoj predmet pred arbitražnim sudištem koje svoju nadležnost crpi iz prethodnog sporazuma stranaka. Mirenje je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz sudjelovanje nezavisnog izmiritelja. Izmiritelj za vrijeme postupka medijacije pokušava postići […]
Pročitaj više

Pravo ugovora

Naše usluge u području ugovornog prava pored savjetovanja i zastupanja obuhvaćaju i: Sastavljanje ugovora Evaluaciju postojećih ugovora Pregovore i sastavljanje ugovora o nagodbi Sudsko i izvan sudsko zastupanje
Pročitaj više

Zaštita reputacije javnih osoba

Pružamo diskretne usluge vezane uz pravnu zaštitu od medijskih napada, te sprečavanje objava lažnih vijesti, uklanjanje lažnih vijesti (take down) ili privatnih informacija putem sudova ili direktno upućivanjem zahtjeva online ili tiskanim medijima.
Pročitaj više

Pravo medija

Pravo medija obuhvaća više područja prava u kojima pružamo naše usluge, primjerice u području javnog priopćavanja, tužbi radi kleveta i uvreda, prava na slikama i fotografijama, prava na oglašavanje, sponzorstva, pozicioniranja proizvoda, pristupa informacijama i zaštite privatnosti.
Pročitaj više

Sportsko pravo

Područje sportskog prava sadržava materiju radnog prava, ugovornog prava, intelektualnog vlasništva, te civilnih šteta. Naše usluge u ovom području prava uključuju i sljedeće; Sastavljanje profesionalnih ugovora između sportskih klubova i sportaša Sastavljanje ugovora o sponzorstvu između sponzora, sportskih klubova i sportaša Sastavljanje ugovora o trgovačkom iskorištavanju obilježja kluba, te pojavnosti sportaša (merchandising ugovori) Pravno zastupanje […]
Pročitaj više

Novosti

19. lipnja, 2019

Opći sud EU poništio adidasov Europski žig

Dana 19. lipnja 2019. Opći sud je donio presudu u predmetu T-307/17 adidas AG protiv EUIPO / Shoe Branding Europe BVBA. Opći sud je odbio žalbu adidasa i potvrdio raniju odluku Žalbenih vijeća EUIPO. Predmet se odnosi na valjanost jednog od adidasovih žigova Europske unije koji se sastoji od prikaza znaka sastavljenog od tri paralelne […]
Pročitaj više
17. travnja, 2019

Vijeće Europe usvojilo Direktivu o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu

15. travnja, 2019, Vijeće Europe je usvojilo Direktivu o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu. Direktiva donosi promjene u mnogim područjima autorskog prava, koje se mogu grupirati u tri glavne kategorije; Određivanje izuzetaka od zabrane korištenja autorskih djela u digitalnom obliku pri prelasku granica unutar Europske Unije; Poboljšanje licenčnih praksi koje osiguravaju širu mogućnost pristupa […]
Pročitaj više